Phòng nổi bật

Nhà trọ Vân Ngọc Sinh viên
700,000₫

Nhà trọ Vân Ngọc

TP.Trà Vinh Phường 5

Tên đường: D5
Nhà vệ sinh: Bên trong
2019
1 người

Xem thêm

Nhà trọ Tuấn Khang Sinh viên
600,000₫

Nhà trọ Tuấn Khang

TP.Trà Vinh Phường 5

Tên đường: D5
Nhà vệ sinh: Bên trong
2019
1 người

Xem thêm

 Phòng đăng gần đây

Nhà trọ Vân Ngọc Sinh viên
700,000₫

Nhà trọ Vân Ngọc

TP.Trà Vinh Phường 5

Tên đường: D5
Nhà vệ sinh: Bên trong
2019
1 người

Xem thêm

Nhà trọ Tuấn Khang Sinh viên
600,000₫

Nhà trọ Tuấn Khang

TP.Trà Vinh Phường 5

Tên đường: D5
Nhà vệ sinh: Bên trong
2019
1 người

Xem thêm

Menu phòng trọ

 Top Phòng ở nhiều

Sinh viên
Nhà trọ Tuấn…
TP.Trà Vinh Phường 5, D5, 600,000₫
Sinh viên
Nhà trọ Vân…
TP.Trà Vinh Phường 5, D5, 700,000₫

 Chủ phòng trọ