Tất cả chủ phòng trọ

Phan Hữu Tài

Quản trị viên

Điện thoại: 0985.493.422 Email: phanhuutaitvu@gmail.com

  • Địa chỉ: 33/3 Lê Lợi, K3, P1
  • Tỉnh/Huyện: Trà Vinh
  • Thành phố: Trà Vinh
  • Nước: Vietnam
  • Zip Code: 91340

 Quản trị website

Phòng trọ trên đường...

 Phòng nổi bật

Sinh viên
Nhà trọ Út…
TP.Trà Vinh Phường 5
D5
700,000₫
Sinh viên
Nhà trọ Tuấn…
TP.Trà Vinh Phường 5
D5
600,000₫