Phan Hữu Tài

Phan Hữu Tài

Quản trị viên

Điện thoại: 0985.493.422 Email: phanhuutaitvu@gmail.com

  • Địa chỉ: 33/3 Lê Lợi, K3, P1
  • Tỉnh/Huyện: Trà Vinh
  • Thành phố: Trà Vinh
  • Nước: Vietnam
  • Zip Code: 91340
Dealer Location

Chủ phòng trọ

Nhà trọ Tuấn Khang Sinh viên
600,000₫

Nhà trọ Tuấn Khang

TP.Trà Vinh Phường 5

Tên đường: D5
Nhà vệ sinh: Bên trong
2019
1 người

Xem thêm

Nhà trọ Út Nhựt Sinh viên
700,000₫

Nhà trọ Út Nhựt

TP.Trà Vinh Phường 5

Tên đường: D5
Nhà vệ sinh: Bên trong
2019
1 người

Xem thêm

Phòng trọ trên đường...

 Top Phòng ở nhiều

Sinh viên
Nhà trọ Tuấn…
TP.Trà Vinh Phường 5, D5, 600,000₫
Sinh viên
Nhà trọ Út…
TP.Trà Vinh Phường 5, D5, 700,000₫